ขอแสดงความยินดีกับ user Zitkkc1xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 2,000 บาท  

 

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk09xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk13xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk22xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk21xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk22xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk21xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk31xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk49xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk07xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk01xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk57xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk59xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk66xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk67xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk67xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user Zitkkc1xxx  ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user Zitkkc1xxx  ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk26xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk27xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk41xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk44xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk46xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk07xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk09xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk09xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk09xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk88xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk89xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk90xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk90xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk07xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk07xxxผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user us69tbkk08xxxผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk08xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk09xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ลุ้นรับรางวัลทุกสัปดาห์กับกิจกรรม "สุ่มรายชื่อผู้โชคดีรับโบนัสพิเศษ" ยิ่งเติมมากยิ่งมีสิทธิ์มาก "ลุ้นรับรางวัลใหญ่ รถมอเตอร์ไซต์ pcx ทุกเดือน หรือ จนกว่าของจะหมด....

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลทุกท่าน BKK999THAILAND เทิร์นน้อย เล่นง่าย จ่ายไว จ่ายหนักกว่าใครๆ มั่นคง ปลอดภัย แน่นอน

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลทุกท่าน BKK999THAILAND เทิร์นน้อย เล่นง่าย จ่ายไว จ่ายหนักกว่าใครๆ มั่นคง ปลอดภัย แน่นอน

YEEKEE LOTTO

หวยยี่กี 24 ชั่วโมง 88 รอบ

     ลุ้นโชคทุกวัน 24 ชั่วโมง กับหวยยี่กีออนไลน์ 88 รอบ ต่อวัน เล่นเดิมพันกันให้จุใจ ทำกำไรได้ทุก 15 นาที กับหวยออนไลน์ยอดนิยม “หวยยี่กี” ที่ BKK999 อาณาจักรการเดิมพันออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย มีเกมคาสิโนให้เลือกเล่นมากกว่า 20 ค่ายเกมดังระดับโลก และจำนวนเกมคาสิโนให้เลือกเล่นมากกว่า 2,000 เกม รวมถึงเดิมพัน หวยออนไลน์ ที่สมาชิกสามารถเข้าเล่นได้ในค่ายเกมยอดนิยม UFABET ในห้อง หวยออนไลน์ ผู้ให้บริการหวยออนไลน์ที่พร้อมจ่ายเงินให้คุณด้วยอัตราจ่ายที่สูงมากที่สุดในไทย ที่สำคัญ จ่ายจริงทุกเลข จ่ายตรงทุกรอบรางวัล สมัครง่าย และทำรายการถอนไวใน 1 นาทีเท่านั้น

รู้จักหวยยี่กีออนไลน์ BKK999

     หวยยี่หวยยี่กี หรือหวยปิงปอง เป็นการเดิมพันหวยอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมเล่นกันมากในประเทศแถบเอเชีย รวมถึงในประเทศไทย เนื่องจากหวยยี่กีสามารถเข้าเล่นได้ทุกวัน การออกผลรางวัลยี่กีจะออกรางวัลรวม 88 รอบต่อวัน โดยรอบรางวัลจะออกทุก 15 นาที เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. และสิ้นสุดที่ในช่วงเวลา 03.45 น. หวยยี่กีจึงโดนใจคอหวยเพราะเล่นได้ทุกวัน ทำกำไรได้จุใจทั้งวันนั่นเอง

     ปัจจุบันมีเว็บเดิมพันหวยออนไลน์มากมาย ที่เปิดให้คุณเข้าเดิมพัน ด้วยอัตราจ่ายที่มากน้อยต่างกัน สำหรับการเดิมพันหวยยี่กีที่ห้องหวยออนไลน์ UFABET ของ BKK999 คุณจะได้รับอัตราจ่ายที่สูงที่สุดในบรรดาเว็บหวยออนไลน์ทั่วไป โดยสำหรับเดิมพันตัวเลขสามตัวบน มีอัตราจ่ายมากถึง บาทละ 900 

หวยยี่กี แทงยังไง?

     การเดิมพันหวยยี่กีออนไลน์นั้น สำหรับเพื่อนสมาชิกที่คุ้นเคยกับการเดิมพันหวยออนไลน์อยู่แล้วก็ง่ายที่จะเข้าเล่น โดยสามารถเลือกเดิมพันได้หลายแบบ ดังนี้

     - เดิมพัน 3 ตัวบน หมายถึง การเลือกทายผลเลข 3 หลักสุดท้ายของผลรางวัล หากออกผลตรงกับตัวเลขที่เดิมพันโดยไม่สลับตำแหน่ง จะได้รับอัตราการจ่ายที่ 1: 900 บาท

     - เดิมพัน 3 ตัวบนโต๊ด หมายถึง การเลือกทายผลเลข 3 หลักสุดท้ายของผลรางวัล หากออกผลตรงกับตัวเลขที่คุณเดิมพันแต่สลับตำแหน่งก็ถือว่าชนะเดิมพัน เช่น แทง 123 ออกผล 132, 213, 312,123, 321 จะได้รับอัตราการจ่ายที่ 1: 140 บาท 

     - เดิมพัน 2 ตัวบน หมายถึง การเลือกทายผลเลข 2 หลักสุดท้ายของผลรางวัล หากออกผลตรงกับตัวเลขที่คุณเดิมพันโดยไม่สลับตำแหน่ง จะได้รับอัตราการจ่ายที่ 1: 95 บาท 

     - เดิมพัน 2 ตัวล่าง หมายถึง การเลือกทายผลเลข 2 ตัว ในหลักพันและหลักหมื่นของผลรางวัล หากออกผลตรงกับตัวเลขที่คุณเดิมพันโดยไม่สลับตำแหน่ง จะได้รับอัตราการจ่ายที่ 1: 95 บาท

     - เดิมพันวิ่งบน หมายถึง การเลือกทายผลเลข 1 ตัว ใน 3 หลักสุดท้ายของผลรางวัล 3 ตัวบน หากเลขมีตัวเลขที่ตรงกับที่คุณเดิมพัน ในตำแหน่งใดก็ได้ จะได้รับอัตราการจ่ายที่ 1: 3 บาท 

     - เดิมพันวิ่งล่าง หมายถึง การเลือกทายผลเลข 1 ตัว ใน 2 ตัวของผลรางวัล 2 ตัวล่าง หากมีตัวเลขที่ตรงกับที่คุณเดิมพัน ในตำแหน่งใดก็ได้ จะได้รับอัตราการจ่ายที่ จะได้รับอัตราการจ่ายที่ 1: 4 บาท 

     สำหรับสมาชิกของ BKK999 ที่สนใจเข้าเดิมพันหวยยี่กีออนไลน์ สามารถสมัครโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ทางไลน์ @BKK999 หรือ แชทสด (Livechat) และเลือกเข้าเล่นในส่วนของผู้ให้บริการ UFABET