ขอแสดงความยินดีกับ user Zitkkc1xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 2,000 บาท  

 

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk09xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk13xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk22xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk21xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk22xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk21xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk31xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk49xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk07xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk01xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk57xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk59xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk66xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk67xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk67xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user Zitkkc1xxx  ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user Zitkkc1xxx  ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk26xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk27xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk41xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk44xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk46xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk07xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk09xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk09xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk09xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk88xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk89xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk90xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk90xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk07xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk07xxxผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user us69tbkk08xxxผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk08xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk09xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ลุ้นรับรางวัลทุกสัปดาห์กับกิจกรรม "สุ่มรายชื่อผู้โชคดีรับโบนัสพิเศษ" ยิ่งเติมมากยิ่งมีสิทธิ์มาก "ลุ้นรับรางวัลใหญ่ รถมอเตอร์ไซต์ pcx ทุกเดือน หรือ จนกว่าของจะหมด....

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลทุกท่าน BKK999THAILAND เทิร์นน้อย เล่นง่าย จ่ายไว จ่ายหนักกว่าใครๆ มั่นคง ปลอดภัย แน่นอน

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลทุกท่าน BKK999THAILAND เทิร์นน้อย เล่นง่าย จ่ายไว จ่ายหนักกว่าใครๆ มั่นคง ปลอดภัย แน่นอน

maxbet-casino

Maxbet หรือ Nova88 คาสิโนออนไลน์ ได้เงินจริง

          Maxbet คาสิโน หรือในอีกชื่อหนึ่งคือ Nova88 ซึ่งก็คือผู้ให้บริการเจ้าเดียวกัน เป็นเว็บไซต์ที่โดดเด่นด้านการให้บริการคาสิโนสดและเกมพนันกีฬา ความมั่นคงและน่าเชื่อถือของ Maxbet การันตีด้วยจำนวนปีที่เปิดให้บริการมากกว่า 10 ปี และจำนวนสมาชิกที่เข้าเดิมพันนับหมื่นยูสเซอร์ต่อวันและมีแต่จะเพิ่มจำนวนขึ้นทุกวัน จัดเป็นเว็บที่มีการให้บริการเกมพนันออนไลน์ที่ครบวงจรที่สุดเว็บหนึ่ง 

          แม็กเบทยังคงโดดเด่นในเรื่องของการให้บริการคาสิโนสด หรือเกมพนันที่อยู่ในรูปแบบการถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์มาจากคาสิโนสถานที่จริงและมีคนจริงทำหน้าที่เป็นดีลเลอร์จัดการการเดิมพัน สมาชิกสามารถเข้าไปวางเดิมพันได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพียงแค่คุณเชื่อมต่อโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์กับอินเตอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ทันที สำหรับเกมเดิมพันถ่ายทอดสดที่น่าสนใจของ Maxbet มีดังนี้

          1. คาสิโนสดบาคาร่าออนไลน์

          2. คาสิโนสดไฮโลออนไลน์

          3. คาสิโนสดน้ำเต้าปูปลา

          4. คาสิโนสดเกมส์รูเล็ตออนไลน์

          5. คาสิโนสดไพ่เสือมังกรออนไลน์

          6. คาสิโนสดกำถั่วออนไลน์

วิธีเล่นเกมคาสิโนสด Maxbet 

          1. คาสิโนสดบาคาร่าออนไลน์ บาคาร่าออนไลน์เป็นเกมเดิมพันสดที่ได้รับการตอบรับจากสมาชิกจำนวนมากเสมอมา เนื่องจากเป็นเกมเดิมพันที่มีรูปแบบการเล่นที่ง่าย ซึ่งหากสมาชิกเล่นไพ่ป๊อกเด้งเป็นก็สามารถดูแต้มบาคาร่าเข้าใจ โดยวิธีการเล่น คือ สมาชิกเลือกวางเดิมพันฝั่งใดก็ได้ระหว่างไพ่ของฝั่งเจ้ามือ (Banker) หรือ ฝั่งผู้เล่น(Player) หากฝั่งใดมีแต้มไพ่มากกว่าก็จะถือเป็นฝ่ายชนะ

          2. คาสิโนสดไฮโลออนไลน์ เกมพนันไฮโลที่นักเดิมพันชาวไทยคุ้นเคยในรูปแบบของเกมถ่ายทอดสดที่มีดีลเลอร์กดปุ่มเขย่าลูกเต๋าในโหลใสที่คุณจะสามารถมองเห็นแต้มได้อย่างชัดเจน ในส่วนของตารางสำหรับวางเดิมพันก็เลือกวางเงินได้ตามชอบ โดยมีอัตราจ่ายสูงที่สุดถึง 150 เท่า 

          3. คาสิโนสดน้ำเต้าปูปลา ลืมภาพของเกมลูกเต๋ากระดาษภาพสัตว์ที่คุณเคยเล่นไปได้เลย ด้วยพนันน้ำเต้าปูปลาที่ยกระดับมาให้บริการในคาสิโนออนไลน์พร้อมสัญลักษณ์รูปสัตว์ เช่น ไก่ ปู กุ้ง เสือ น้ำเต้า ปลา วิธีการเล่นก็เป็นการทายภาพเหมือนที่คุณคุ้นเคยทุกประการ

          4. คาสิโนสดรูเล็ตออนไลน์ เดิมพันทายตัวเลขในวงล้อที่คุณสามารถเลือกทายได้มากถึง 37 ตัวเลข และอัตราการจ่าย 36 เท่าของเงินเดิมพัน นอกจากนั้นยังเลือกวางได้ทั้งแบบคู่-คี่, เต็ง-โต๊ด, สีดำ-แดง และแทงแบบชุดตัวเลขได้ด้วย โดยแต่ละตำแหน่งก็จะมีอัตราจ่ายที่แตกต่างกันไป

          5. คาสิโนสดไพ่เสือมังกรออนไลน์ หรือเกมไพ่ Dragon Tiger เกมไพ่ทายผล 2 ฝั่ง เช่นเดียวกับบาคาร่า แต่เกมไพ่เสือมังกรใช้ไพ่เพียง 1 ใบ ตัดสินแพ้ชนะ ไม่มีการเรียกไพ่เพิ่มดังนั้นไพ่เสือมังกรจึงเป็นเกมไพ่โต๊ะที่มีความตื่นเต้นและเดินเกมเร็วมากๆ ฝั่งใดมีแต้มไพ่มากกว่าก็จะถือเป็นผู้ชนะ

          6. คาสิโนสดกำถั่วออนไลน์ ในคาสิโนออนไลน์ทั่วไปเราไม่ค่อยได้เห็นการเดิมพันกำถั่วหรือถั่วโปแบบคาสิโนสดมากนัก เนื่องจากมีวิธีการเล่นการออกผลที่ช้าไม่ทันใจนักเดิมพันรุ่นใหม่ แต่ BKK999 แนะนำสำหรับนักเดิมพันที่ชื่นชอบความคลาสสิคและเกมพนันที่มีความเสี่ยงน้อยเข้าไปเล่นเพื่อความสนุกแบบเซฟๆ รับกำไร 2-3 เท่าของเงินเดิมพัน โดยวิธีการเล่นกำถั่วนั้น ใช้เม็ดกระดุม 200-500 เม็ด และใช้ถ้วยครอบเม็ดกระดุมแบ่งเป็น 4 กอง ผู้เล่นต้องทายว่าสุดม้ายแล้วจะเหลือเม็ดกระดุมในถ้วยกี่เม็ด