ประกาศรายชื่อ สมาชิกร่วมกิจกรรม 10.10  lucky draw (ทุกยอดฝาก 200 บาท ลุ้นรับรางวัล 500 บาท สูงสุด 10,000 บาท) 1. ufzi22kk15xxx 2. ufzi22kk15xxx 3. ufzi22kk14xxx 4. ufzi22kk14xxx 5. ufzi22kk14xxx 6. ufzi22kk11xxx 7. ufzi22kk11xxx 8. zitkk03xxx 9. zitkk02xxx 10. zitkk02xxx 11. zitkk02xxx 12. zitkk02xxx 13. zitkk01xxx 14. zitkk01xxx 15. zitkk01xxx 16. zitkk01xxx 17. S69TBKK05xxx 18. S69TBKK04xxx 19. S69TBKK04xxx 20. BKK15xxx

 

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk01xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 2,000 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk01xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk01xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk07xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user S69TBKK04xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 1,000 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk21xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk21xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk081xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk91xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk91xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user S69TBKK12xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user S69TBKK16xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user S69TBKK88xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 200 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk92xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk97xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 200 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk11xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk11xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk23xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk27xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk88xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk89xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk99xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk05xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk05xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk09xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk49xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk55xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk57xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk60xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk66xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user S69TBKK01xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user S69TBKK01xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user S69TBKK67xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user S69TBKK67xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user S69TBKK67xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ลุ้นรับรางวัลทุกสัปดาห์กับกิจกรรม "สุ่มรายชื่อผู้โชคดีรับโบนัสพิเศษ" ยิ่งเติมมากยิ่งมีสิทธิ์มาก "ลุ้นรับรางวัลใหญ่ รถมอเตอร์ไซต์ pcx ทุกเดือน หรือ จนกว่าของจะหมด....

MAXBET

Maxbet แทงบอลออนไลน์ กับเว็บไซต์คาสิโนมืออาชีพ

          Maxbet เว็บแทงบอลออนไลน์ชื่อดังจากประเทศจีนหรือที่นักเดิมพันรุ่นใหม่รู้จักในชื่อของ NOVA88 ซึ่ง Nova88 คือการรีแบรนด์มากจาก Maxbet นั่นเอง โดยคงไว้ที่รูปแบบและคุณภาพที่สมาชิกประทับใจเหมือนเดิมทุกประการ และเพิ่มเติมมาในส่วนของการอำนวยความสะดวกให้สมาชิกได้เข้าใช้งานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ยังคงให้บริการเกมพนันออนไลน์แบบครบวงจร ที่นี่คุณสามารถเล่นได้ทั้ง พนันกีฬาออนไลน์ทุกประเภท และเกมคาสิโน คาสิโนสด และสล็อตออนไลน์ ฯ 

          สำหรับจุดขายของคาสิโนออนไลน์แห่งนี้นั้นยังเป็นในส่วนของ พนันฟุตบอลออนไลน์ ซึ่งสมาชิกของ Maxbet จะได้ทั้งอรรถรสในการเดิมพันกับเว็บไซต์ที่มีความเสถียรสูงมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบอย่างมืออาชีพ คุณจึงเข้าเดิมพันได้ด้วยความรวดเร็ว และได้รับข้อเสนออัตราเดิมพันที่ยุติธรรมและคุ้มค่าการลงทุน

 

BKK999 ตัวแทนผู้ให้บริการ Maxbet อย่างเป็นทางการรายใหญ่ในไทย

          สมาชิกของ BKK999 เข้าเดิมพันที่ Maxbet คาสิโนออนไลน์ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทางเข้าที่ได้รับการอัพเดทจากเจ้าหน้าที่ของเราอยู่เสมอ คุณจึงเข้าเล่นคาสิโนเกมโปรดได้รวดเร็วและเล่นได้ลื่นไหลโดยไม่ต้องไปสุ่มหาทางเข้าจากลิงค์เหมือนกับที่อื่นๆ แทงบอล Maxbet ฝากต่ำ 200 บาท รับฟรีโบนัสเครดิตอีก 100% หรือรับเพิ่มอีก 1 เท่าของจำนวนเงินที่คุณฝาก เช่น หากคุณฝากเงิน 500 บาทก็จะได้รับฟรีเครดิตเพิ่มอีก 500 บาท ดังนั้นคุณจะทุนเดิมพันเท่ากับ 1,000 บาท 

          สำหรับเกมพนันใน Maxbet นั้นคุณสามารถเลือกเดิมพันได้ทั้งคาสิโนสด เกมคาสิโน สล็อตออนไลน์ และเดิมพันกีฬาออนไลน์ ด้วยการให้บริการของเว็บไซต์ที่มีคุณภาพสมาชิกจึงไม่ต้องกังวลปัญหาที่จะทำให้การเดิมพันสะดุด เพราะเรามีเจ้าหน้าที่มืออาชีพคอยดูแลคุณตลอด 24 ชั่วโมง

แทงบอลออนไลน์ Maxbet วิธีหาเงินของคนรักกีฬา

          แทงบอลออนไลน์เป็นอีกหนึ่งช่องทางหารายได้ของคนที่ชื่นชอบการแข่งขันฟุตบอล Maxbet เสนออัตราต่อรองที่ดีที่สุด ให้คุณได้เลือกวางเดิมพันทีมโปรดได้อย่างมีผลกำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วย และที่สำคัญยังมีเกมพนันกีฬาแบบอื่นๆ  เช่น มวย ฟุตบอลจากทุกลีคทั่วโลก สนุ๊กเกอร์ เทนนิส แบตมินตัน อเมริกันฟุตบอล และอีกสารพัดประเภทกีฬาที่มีการแข่งขัน เพียงมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถสร้างรายได้ให้คุณอย่างไม่รู้จบ

พนันคาสิโนสด บาคาร่าออนไลน์ได้เงินจริง

          สำหรับสมาชิกที่ชอบเดิมพันคาสิโนสด เช่น บาคาร่า หรือเกมไพ่เสือมังกร Maxbet จัดเต็มให้บริการบาคาร่าสดจากคาสิโนชื่อดัง พร้อมด้วยดีลเลอร์สาวสวยที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกให้การเดิมพันของคุณสนุกขึ้นกว่าเดิม แถมยังสามารถเดิมพันได้ด้วยเงินหลักสิบเท่านั้น เกมบาคาร่าถูกถ่ายทอดสัญญาณทีมีความคมชัดแบบ FHD ซึ่งสมาชิกจะได้เห็นภาพโต๊ะเดิมพันทุกมุมมอง ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโต๊ะเดิมพันจะไม่สามารถหลุดรอดสายตาของคุณไปได้ นอกจากนี้ยังมีเมนู และคำแนะนำภาษาไทยเพื่อให้คุณใช้งานได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

 

เลือกแทงบอล MAXBET ดีกว่าอย่างไร

          แม็กเบท เป็นเว็บพนันยอดนิยมสำหรับนักแทงบอลออนไลน์ แต่ก็ยังมีนักเดิมพันอีกหลายท่านที่ยังไม่ทราบว่าแม็กเบทหรือ Nova88 เปิดให้บริการด้านการเดิมพันอะไรได้บ้าง และการสมัครเล่นคาสิโนแห่งนี้คุณจะได้ร่วมสนุกกับเกมพนันใดบ้าง สมาชิกของ BKK999 ที่ต้องการเข้าเดิมพันกับ Max เบทมาดูกันว่าเลือกแทงบอลที่นี่ดีกว่าเว็บอื่นอย่างไร 

  • เหนือชั้นด้วยราคาบอลและค่าน้ำ เดิมพันกีฬาโดยเฉพาะแทงบอลออนไลน์ที่นี่ แม็กเบทเสนอราคาบอลที่มีให้คุณเลือกแทงได้หลากหลาย และคุ้มค่ากว่าที่อื่น
  • คิดผลเดิมพันไวไม่ค้างบิล นอกจากข้อเสนอด้านราคาต่อรองและค่าน้ำที่ดีแล้ว อีกเหตุผลที่เราแนะนำให้คุณเลือกเล่นพนันที่ maxbet ก็คือ การคิดผลเดิมพันที่คิดผลไวหลังจบการแข่งขันทันที ไม่มีค้างบิลให้คุณต้องคอยลุ้น ด้วยระบบอัตโนมัติมาตรฐานสากล จึงไม่มีปัญหาจุกจิกในการคิดผลเดิมพัน
  • คาสิโนสด Live Casino มีเกมให้เลือกเยอะมากๆ นอกจากพนันกีฬา Maxbet ก็มีเกมคาสิโน บาคาร่า เสือมังกร รูเล็ต แบบถ่ายทอดสดไว้บริการสมาชิก เปิดให้เล่นได้ทุกวันตลอด 24 ชม
  • สล็อตออนไลน์ที่เล่นได้ทั้งในมือถือ และเครื่องคอมพิวเตอร์ มีให้เลือกหลายร้อยเกม หลากหลายรูปแบบ แถมมากับโบนัสโปรโมชั่นดีที่สุด แจ็คพ็อต ฟรีสปิน และฟรีโบนัสแตกบ่อยมากที่สุด 

          สำหรับเพื่อนๆ ที่หมายตาแม็กเบทคาสิโนเอาไว้ เล่น maxbet คาสิโนที่ Bkk999 วันนี้รับโปรโมชั่นฟรีเครดิตมากถึง 100% ของยอดฝากเงินครั้งแรก หรือเลือกโปรโมชั่น ฟรีโบนัส 20% สำหรับคนชอบเทิร์นน้อยๆ ก็สามารถเลือกรับได้ ไม่เพียเท่านั้นที่ Bkk999 ยังจัดโปรโมชั่นคืนเงินเดิมพันให้กับสมาชิกแบบอัตโนมัติทุกยอดบิลเดิมพันและคืนเงินรายสัปดาห์ ทั้งกีฬา คาสิโน และสล็อตออนไลน์ ทั้งนี้ยังมีโปรโมชั่นอีกมากมายที่ทางเว็บไซต์พร้อมที่จะเสนอให้คุณแบบพิเศษๆ ด้วยเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของเราที่พร้อมดูแลคุณอย่างใกล้ชิด ให้ทุกๆ การเดิมพันของคุณสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้รับผลกำไรตอบแทนกลับมาอย่างคุ้มค่ามากที่สุด