ขอแสดงความยินดีกับ user Zitkkc1xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 2,000 บาท  

 

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk09xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk13xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk22xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk21xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk22xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk21xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk31xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk49xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk07xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk01xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk57xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk59xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk66xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk67xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk67xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user Zitkkc1xxx  ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user Zitkkc1xxx  ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk26xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk27xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk41xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk44xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk46xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk07xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk09xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk09xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk09xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk88xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk89xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk90xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk90xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk07xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk07xxxผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user us69tbkk08xxxผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk08xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk09xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ลุ้นรับรางวัลทุกสัปดาห์กับกิจกรรม "สุ่มรายชื่อผู้โชคดีรับโบนัสพิเศษ" ยิ่งเติมมากยิ่งมีสิทธิ์มาก "ลุ้นรับรางวัลใหญ่ รถมอเตอร์ไซต์ pcx ทุกเดือน หรือ จนกว่าของจะหมด....

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลทุกท่าน BKK999THAILAND เทิร์นน้อย เล่นง่าย จ่ายไว จ่ายหนักกว่าใครๆ มั่นคง ปลอดภัย แน่นอน

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลทุกท่าน BKK999THAILAND เทิร์นน้อย เล่นง่าย จ่ายไว จ่ายหนักกว่าใครๆ มั่นคง ปลอดภัย แน่นอน

GCLUB

Gclub คาสิโนออนไลน์มาตรฐานดี เว็บพนันอันดับหนึ่งในเอเชีย

          Gclub เป็นชื่อของผู้ให้บริการเกมเดิมพันออนไลน์ที่เชื่อว่านักเล่นพนันออนไลน์ทุกท่านรู้จักและคุ้นหูเป็นอย่างดี Gclub เปิดให้บริการเดิมพันออนไลน์มามากกว่า 20 ปี จัดเป็นคาสิโนออนไลน์ในยุคแรกๆ ที่เปิดบริการในประเทศไทย โดยจีคลับจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายรับรองคาสิโนออนไลน์ของประเทศกัมพูชา และมีสถานที่ตั้งกิจการอยู่ที่เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา 

          แน่นอนว่าคาสิโนออนไลน์สุดเก๋าแห่งนี้เปิดบริการรับเดิมพันออนไลน์มาตั้งแต่ในยุคสมัยที่เทคโนโลยียังไม่พัฒนาเท่ากับในปัจจุบัน โดยในยุคแรกนั้นสมาชิกของคาสิโนออนไลน์จีคลับทำรายการสมัครสมาชิก ฝาก-ถอนเงินผ่านการทำรายการทางโทรศัพท์กับพนักงาน Call Center ก่อนที่จะพัฒนามาทำรายการผ่านหน้าเว็บไซต์ ผ่านระบบ Line, Live Chat และระบบอัตโนมัติในปัจจุบัน 

          การทำรายการผ่านเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าหรือ Call Center ที่จัดเต็มมากกว่า 500 คู่สาย กลายเป็นจุดแข็งของ Gclub การทำรายการผ่านเจ้าหน้าที่ของเว็บไซต์จึงสามารถทำรายการได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับที่ BKK999 ที่สมาชิกสามารถทำรายการฝาก-ถอนเงินขอทางเข้าเล่นผ่านเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ที่สามารถตอบคำถามคุณได้อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการเข้าเดิมพันของสมาชิก

          การเข้าเล่นเดิมพันจีคลับที่ BKK999นั้น ลงทุนขั้นต่ำเพียง 200 บาท โดยสมาชิกสามารถเลือกรับได้ทั้งโปรโมชั่นฟรีเครดิตคาสิโนแบบให้ 100% ของเงินฝากครั้งแรก หรือรับฟรีโบนัสเครดิต 20% สำหรับสมาชิกที่ชอบทำเทิร์นโอเวอร์น้อยๆ ถอนได้เร็วๆ ทั้งนี้สมาชิกเดิมของ BKK999 ก็ไม่ต้องน้อยใจเว็บไซต์มีโปรโมชั่นเพิ่มเงินเดิมพันให้สมาชิกคาสิโนรับโบนัสฝากรายวันเพิ่มอีก 10%  และโปรโมชั่นคืนเงินอัตโนมัติให้ทุกยอดบิลเดิมพันอีกด้วย

บริการคาสิโนออนไลน์ของ Gclub

          เมื่อเข้ามาที่จีคลับคุณจะได้พบกับเกมเดิมพันมากกว่า 500 เกมให้เลือกเล่น โดยเกมเดิมพันถูกจัดอย่างเป็นหมวดหมู่เอาไว้ในหน้าเว็บไซต์ให้คุณสามารถเข้าเล่นได้ตามความต้องการได้อย่างสะดวก ด้วยเว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานภาษาไทย สมาชิกจึงเข้าใช้งานได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องภาษา โดยเกมหลักๆ ที่ให้บริการใน Gclub นั้น มีทั้งเกมคาสิโนสดยอดนิยมอย่าง บาคาร่า ไพ่เสือมังกร ไฮโล รูเล็ต เกมสล็อตออนไลน์ เดิมพันกีฬาออนไลน์ แทงบอลออนไลน์ หวยออนไลน์ และเกมคาสิโนอื่นๆ อีกมากมาย

คาสิโนสด

          คาสิโนสดของค่ายจีคลับโดดเด่นและน่าสนใจ เนื่องจากสถานที่ตั้งดำเนินการที่อยู่ในเมืองปอยเปต ประเภทกัมพูชา ซึ่งเป็นแหล่งที่มีคาสิโนสถานที่จริงมากมายเปิดให้บริการ ดังนั้นการถ่ายทอดสัญญาณสดจากโต๊ะเดิมพันจึงทำได้สะดวก รวดเร็ว และครบถ้วนเกมคาสิโนที่ได้รับความนิยมในแถบเอเชีย เช่น บาคาร่า เสือมังกร ไฮโล รูเล็ต และเกมที่หาเล่นในรูปแบบเดิมพันสดค่อนข้างยากอย่าง กำถั่วออนไลน์ 

บาคาร่า

          บาคาร่าออนไลน์ เกมเดิมพันสดที่นักเล่นพนันออนไลน์นิยมแวะเวียนเข้าไปวางเดิมพัน แม้ว่าบาคาร่าจะมีอัตราจ่ายเพียง 1 เท่า แต่เสน่ห์ของเกมเดิมพันแบบถ่ายทอดสดที่ให้บรรยากาศเหมือนกับนั่งเดิมพันอยู่ในโต๊ะบาคาร่าของคาสิโนสุดหรูในต่างประเทศ ที่คุณสามารถเห็นได้ทุกมุมมองของโต๊ะเดิมพัน ที่จะไม่มีเหตุการณ์ใดหลุดรอดสายตาของคุณไปได้ รวมถึงวิธีการเล่นบาคาร่าที่ง่ายไม่ว่าใครก็เล่นได้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกมไพ่นี้ได้รับความนิยม

          วิธีการแทงบาคาร่า คือ ให้สมาชิกเลือกทายผลเดิมพัน 2 ฝั่ง ระหว่างฝั่งผู้เล่น (Player) และฝั่งเจ้ามือ (Banker) หรือจะเลือกทายผลเสมอ (Tie) ก็สามารถทำได้ โดยอัตราจ่ายของเกมบาคาร่าจะเป็น 1:1 ในส่วนของฝั่ง Player และ Banker โดยเพิ่มเติมเงื่อนไขเช่น หากคุณวางเดิมพันชนะฝั่ง Banker ในโต๊ะบาคาร่าแบบมีค่าคอมมิชชั่นคุณจะได้รับอัตราจ่ายที่ 1:0.95 โดย 5% จะถูกหักเป็นค่าคอมมิชชั่น หรือค่าต๋งให้กับเจ้ามือ และหากเลือกเดิมพันเสมอจะได้อัตราจ่ายที่ 1:8 เท่า

 

 วิธีการเล่นบาคาร่าออนไลน์

          ในส่วนของวิธีการเล่นบาคาร่าออนไลน์ ในคาสิโนสดนั้นไม่ยากเลย หากคุณมีอุปกรณ์สำหรับเล่นพนันออนไลน์ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าเดิมพัน โดยสามารถทำตามขั้นตอนได้ ดังนี้

          1. สมัครสมาชิกของ BKK999 โดยกรอกรายละเอียดในส่วนของเมนู “สมัครสมาชิก”

          2. ติดต่อเจ้าหน้าประจำเว็บไซต์ผ่าน Line@ หรือ แชทสด เพื่อทำรายการฝากเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อเป็นทุนสำหรับวางเดิมพันในเว็บไซต์ Gclub ของคุณ หลังทำรายการฝากเงินเรียบร้อยแล้วให้คุณแจ้งยอดฝากกับเจ้าหน้าที่

          3. จากนั้นท่านจะได้รับลิงค์ทางเข้าจากเจ้าหน้าที่ พร้อมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อล็อคอินเข้าเดิมพันในเว็บ Gclub

          4. หลังจากเข้ามาในเว็บ Gclub แล้วให้สมาชิกเลือกโต๊ะบาคาร่าที่ต้องการเข้าเดิมพัน รอรอบเดิมพันและเลือกราคาชิปที่ต้องการวางในตำแหน่งที่ต้องการทายผล โดยราคาชิปที่คุณเลือกต้องไม่ต่ำหรือสูงกว่าราคาเดิมพันต่ำสุดที่โต๊ะบาคาร่านั้นกำหนด 

          5. เมื่อวางเดิมพันแล้วให้คุณกดยืนยันการเดิมพัน ข้อนี้สำคัญมากก้ามลืมเด็ดขาด เพราะหากไม่กดยืนยันระบบจะถือว่าคุณไม่ได้เดิมพันในรอบนี้

          6. การคำนวณผลแพ้-ชนะ ระบบจะเพิ่มเงินในบัญชีเครดิตของคุณให้แบบอัตโนมัติ