ประกาศรายชื่อ สมาชิกร่วมกิจกรรม 10.10  lucky draw (ทุกยอดฝาก 200 บาท ลุ้นรับรางวัล 500 บาท สูงสุด 10,000 บาท) 1. ufzi22kk15xxx 2. ufzi22kk15xxx 3. ufzi22kk14xxx 4. ufzi22kk14xxx 5. ufzi22kk14xxx 6. ufzi22kk11xxx 7. ufzi22kk11xxx 8. zitkk03xxx 9. zitkk02xxx 10. zitkk02xxx 11. zitkk02xxx 12. zitkk02xxx 13. zitkk01xxx 14. zitkk01xxx 15. zitkk01xxx 16. zitkk01xxx 17. S69TBKK05xxx 18. S69TBKK04xxx 19. S69TBKK04xxx 20. BKK15xxx

 

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk01xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 2,000 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk01xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk01xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk07xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user S69TBKK04xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 1,000 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk21xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk21xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk081xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk91xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk91xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user S69TBKK12xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user S69TBKK16xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user S69TBKK88xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 200 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk92xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk97xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 200 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk11xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk11xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk23xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk27xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk88xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk89xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk99xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk05xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk05xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk09xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk49xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk55xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk57xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk60xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk66xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user S69TBKK01xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user S69TBKK01xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user S69TBKK67xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user S69TBKK67xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user S69TBKK67xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 8 " รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ลุ้นรับรางวัลทุกสัปดาห์กับกิจกรรม "สุ่มรายชื่อผู้โชคดีรับโบนัสพิเศษ" ยิ่งเติมมากยิ่งมีสิทธิ์มาก "ลุ้นรับรางวัลใหญ่ รถมอเตอร์ไซต์ pcx ทุกเดือน หรือ จนกว่าของจะหมด....

Asia Gaming

Asia Gaming ผู้ให้บริการเกมเดิมพันออนไลน์คุณภาพอันดับหนึ่งในเอเชีย

          Asia Gaming หรือ AG Gaming คือผู้ให้บริการเกมเดิมพันออนไลน์ ทั้งคาสิโนสด และสล็อตออนไลน์ ซึ่งต่างก็ได้รับความนิยมจากนักพนันออนไลน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากโต๊ะพนันของ AG คาสิโนใช้งานง่าย และมีให้เลือกเล่นหลากหลาย เช่น โต๊ะบาคาร่าของ AG นั้นก็มีให้เลือกทั้ง บาคาร่าแบบมีคอมมิชชั่น, บาคาร่าแบบไม่มีคอมมิชชั่น, ลักกี้บาคาร่า, ซุปเปอร์บาคาร่า ฯ  โต๊ะเดิมพันไพ่เสือมังกร รูเล็ตออนไลน์ ไฮโล แบล็คแจ็ค สล็อตออนไลน์ รวมถึงพนันกีฬาออนไลน์ 

          สมัครคาสิโน AG ที่ BKK999 รับโปรโมชั่นฟรีเครดิต 100% ของยอดเงินฝากครั้งแรก สูงสดถึง 3,000 บาทสำหรับสมาชิกที่เข้าเล่นกีฬา คาสิโน ส่วนสมาชิกที่เข้าเล่นสล็อตเกมรับฟรีสูงสุดไปเลย 10,000 บาท ซึ่งสมาชิกของ BKK999 ยังมีสิทธิพิเศษที่จะได้รับรางวัลต่างๆ ที่เว็บไซต์จัดไว้สมนาคุณให้แก่สมาชิก นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถเลือกรับโปรโมชั่นได้ทุกวันที่ฝากเงินเข้าเล่นได้ในเว็บไซต์ ด้วยโปรโมชั่น ฝากรายวันกีฬา คาสิโน สล็อต รับเพิ่ม 10%, คืนเงินทุกบิลเดิมพันรายวัน และรายสัปดาห์ และโบนัสโปรโมชั่นแนะนำเพื่อน 5% จากยอดฝากของเพื่อนโดยไม่ต้องทำเทิร์นโอเวอร์

ไม่ผิดหวังเลือกคาสิโน AG Gaming 

  • ได้เล่นเว็บคาสิโนที่มีความมั่นคง ตามมาตรฐานเว็บคาสิโนออนไลน์สากล จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ ที่กำหนดให้เว็บคาสิโนออนไลน์ต้องดำเนินกิจการอย่างยุติธรรมและโปร่งใสต่อผู้บริโภค
  • ฝากเงิน-ถอนเงินง่าย การทำธุรกรรมทางการเงินของ BKK999 สมาชิกทำรายการผ่านเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าของเว็บไซต์ ทาง Line หรือ ทางแชทสด สามารถทำรายการสำเร็จได้ในเวลาไม่เกิน 3 นาที ยอดเงินจะได้รับการปรับเข้าบัญชีเครดิตได้อย่างรวดเร็ว
  • มีโปรโมชั่นให้เลือกจำนวนมาก สมาชิกของ BKK999  สามารถเลือกรับโปรโมชั่นได้ทุกวันที่ล็อคอินเข้าเล่นเกม
  • มีโต๊ะบาคาร่าให้เลือกเล่นมากกว่า 100 โต๊ะ สำหรับสมาชิกต้องการความตื่นเต้นและความหลากหลายในการเดิมพันที่ AG คาสิโนมีโต๊ะเดิมพันให้คุณเลือกเล่นมากกว่า 100 โต๊ะ ที่คุณสามารถเลือกเล่นได้อย่างอิสระ

เล่นบาคาร่า AG Gaming ที่ BKK999 ต้องฝากเงินเท่าไหร่จึงทำกำไรได้ดีที่สุด

          สมาชิกของ BKK999 ทราบกันดีว่าการฝากเงินเข้าเว็บ BKK999 สามารถฝากเงินได้ขั้นต่ำที่ 100 บาท ดังนั้นสมาชิกสามารถฝากเงินเริ่มต้นเข้าเว็บไซต์ 100 บาทตามที่เว็บกำหนด และสามารถเลือกเกมคาสิโนที่ต้องการเล่นได้เลย สำหรับสมาชิกที่ต้องการทำกำไรจากการเล่นเกมคาสิโนสด เช่น บาคาร่า รูเล็ต ไพ่เสือมังกร หรืออื่นๆ อาจจะต้องการที่จะสร้างผลกำไรให้ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเงินทุนในการเดิมพันมีส่วนสำคัญที่จะทำให้คุณทำกำไรได้มากหรือน้อย 

           สำหรับการเล่นบาคาร่า การสร้างกำไรนอกจากใช้เทคนิคการดูเค้าไพ่ ยังมีเทคนิคการเดินเงินที่มีความสำคัญเช่นเดียวกัน โดยเทคนิคการเดินเงินก็มีหลายแบบ เช่น เทคนิคการเดินเงินแบบมาติงเกล หรือการเดินเงินแบบทบเงินเพิ่มขึ้นทีละเท่าตัวทุกครั้งที่เดิมพันได้หรือเสีย ซึ่งหากคุณต้องการใช้เทคนิคการวางเดิมพันแบบทบเงินนี้เท่ากับว่าคุณต้องมีเงินทุนที่มากพอสำหรับทบ ซึ่งเราแนะนำว่าเงินทุนสำหรับทบนี้ควรเตรียมไว้ 100 เท่าของเงินที่คุณวางเดิมพันต่อตา เช่น หากคุณตั้งใจว่าจะวางเดิมพันตาละ 20 คุณควรเตรียมเงินทุนไว้ 2000 บาทเป็นต้น หรือหากคุณมีเงินทุน 5000 บาท ก็เลือกวางเดิมพันตาละ 50 บาท เป็นต้น

เทคนิคการเล่นบาคาร่าให้ได้กำไร

  • ศึกษาการอ่านเค้าไพ่ และวิธีการเดินเงิน คือ สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณเล่นบาคาร่าได้ในระยะยาว คือ การศึกษาเทคนิคและวิธีเล่นจากในโซเชี่ยลมีเดียร์ต่างๆ เช่น Youtube Facebook Google ที่มีเผยแพร่กันอยู่อย่างแพร่หลาย โดยเค้าไพ่บาคาร่านี้จะมีอยู่หลายแบบ ทั้ง เค้าไพ่บาคาร่าแบบมังกร แบบปิงปอง แบบสองตัด แบบสามตัด ฯ
  • ใช้เทคนิคการเลือกห้องบาคาร่า เมื่อมีจำนวนโต๊ะบาคาร่าให้เลือกเล่นมากคุณสามารถเลือกโต๊ะบาคาร่าที่มีเค้าไพ่ที่ชอบได้เลย เช่น โต๊ะบาคาร่าแบบมังกร แบบปิงปอง หรือแบบอื่นๆ
  • ตั้งเป้าหมายในการวางเดิมพัน การเล่นเดิมพันบาคาร่าหรือเล่นเกมคาสิโนอื่นๆ แนะนำให้สมาชิกของ BKK999 กำหนดงบประมาณในการเล่นต่อครั้ง และวางเป้าหมายของผลกำไรที่ต้องการได้รับจากการเล่นต่อครั้งเอาไว้ก่อนเล่น และเมื่อเล่นได้หรือเสียตามเป้าหมายแล้ว ให้คุณหยุดเล่นในวันนั้นก่อน แล้วจึงกลับมาเล่นใหม่ในวันถัดไป
  • ควบคุมอารมณ์และโทสะ สำหรับนักเดิมพันเกมคาสิโนใดๆ ก็แล้วแต่ นอกจากเทคนิคการเล่น ทุนสำหรับเล่นแล้ว สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือ การการควบคุมอารมณ์ และโทสะในการเดิมพันของคุณให้ดี เพราะมีเหตุการณ์ที่นักพนันเล่นเสียแล้วหัวร้อนทุ่มเงินไม่อั้นเพราะหวังที่จะได้ทุนคืน แต่เพราะความอารมณ์ร้อนทำให้คุณขาดความรอบคอบในการเดิมพันและเล่นเสียเงินทุนไปทั้งหมดในท้ายที่สุด
  • เลือกสถานที่และเวลาในการเข้าเล่นพนัน แม้คุณจะสามารถเล่นคาสิโนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาจากโทรศัพท์มือถือ แต่แนะนำให้เลือกเล่นพนันออนไลน์ในช่วงเวลาพักผ่อนที่คุณสามารถโฟกัสกับโต๊ะพนันได้อย่างเต็มที่จะช่วยให้คุณทำกำไรจากการเล่นพนันได้มากกว่า