ขอแสดงความยินดีกับ user Zitkkc1xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 2,000 บาท  

 

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk09xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk13xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk22xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk21xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk22xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk21xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk31xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk49xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk07xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk01xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk57xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk59xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk66xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk67xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk67xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user Zitkkc1xxx  ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user Zitkkc1xxx  ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk26xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk27xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk41xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk44xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk46xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk07xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk09xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk09xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk09xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk88xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk89xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk90xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk90xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk07xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk07xxxผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user us69tbkk08xxxผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk08xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk09xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ลุ้นรับรางวัลทุกสัปดาห์กับกิจกรรม "สุ่มรายชื่อผู้โชคดีรับโบนัสพิเศษ" ยิ่งเติมมากยิ่งมีสิทธิ์มาก "ลุ้นรับรางวัลใหญ่ รถมอเตอร์ไซต์ pcx ทุกเดือน หรือ จนกว่าของจะหมด....

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลทุกท่าน BKK999THAILAND เทิร์นน้อย เล่นง่าย จ่ายไว จ่ายหนักกว่าใครๆ มั่นคง ปลอดภัย แน่นอน

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลทุกท่าน BKK999THAILAND เทิร์นน้อย เล่นง่าย จ่ายไว จ่ายหนักกว่าใครๆ มั่นคง ปลอดภัย แน่นอน

คู่มือและวิธีการเล่น

วิธีการสมัครสมาชิกและวิธีการเล่นคาสิโนออนไลน์ที่ BKK999

          จากประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการให้บริการเดิมพันคาสิโนออนไลน์ BKK999 ตระหนักถึงความความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัย ในการให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์แก่สมาชิกเป็นสำคัญ ดังนั้นเราจึงทำให้ขั้นตอนการสมัครสมาชิกและขั้นตอนการใช้งานแล่นคาสิโนง่ายสำหรับสมาชิกมากที่สุด  โดยสมาชิกสามารถเลือกวิธีสมัครสมาชิกได้ 2 แบบ คือ 

  • แอดไลน์ Line ID: @bkk999 ซึ่งเป็นไลน์ทางการของเว็บไซต์ BKK999 หรือส่งข้อความทาง “แชทสด” ที่หน้าเว็บไซต์ และแจ้งความต้องการสมัครสมาชิก จากนั้นทำตามขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่แนะนำ
  • สมัครสมาชิกด้วยตัวเองโดยกรอกรายละเอียดในเมนู “สมัครสมาชิก” ในหน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้

          1. กรอกรายละเอียดส่วนบุคคล ดังนี้ ชื่อ-นามสกุล (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น), อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์,เพศ , วันเกิด จากนั้นให้กดเลือก “อายุ 18 ปีขึ้นไป” และกด “ยอมรับเงื่อนไข”  โดยแนะนำให้สมาชิกใส่ข้อมูลตามความจริงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านในการรับโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ต่างจากทางเว็บไซต์ จากนั้นให้กดเลือก “สมัครสมาชิก” 

          2. เมื่อท่านกรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว ให้ท่านทักแชทเจ้าหน้าที่ใน Livechat เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเปิดบัญชีสมาชิกให้ จากนั้นทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทำรายการฝากเงิน

          3. เมื่อได้หมายเลขบัญชีธนาคารจากเจ้าหน้าที่ของเว็บไซต์แล้ว ให้ท่านโอนเงินเข้าหมายเลขบัญชีดังกล่าว เพื่อฝากเข้าบัญชีเครดิตสำหรับเล่นคาสิโนของท่านบนเว็บไซต์ ด้วยยอดเงินตามที่ท่านต้องการใช้เดิมพัน ทั้งนี้การฝากเงินของเว็บไซต์ BKK999 จะกำหนดยอดขั้นต่ำที่ 100 บาท 

          4. สมาชิกสามารถโอนเงินจากระบบธนาคารออนไลน์ เช่น โอนจากแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ หรือโอนจากอินเตอร์เน็ตและตู้ ATM  ยกเว้นการฝากเงินเข้าตู้เงินสด, ฝากโดยใช้บัญชีบุคคลอื่น, ฝากตู้บุญเติม ทรูมันนี่ และเคาน์เตอร์ธนาคาร เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ไม่ปรับยอดเงิน และไม่โอนยอดคืน

          5. เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วให้สมาชิกแจ้งกับเจ้าหน้าที่ทางช่องทางที่ท่านสนทนาด้วย จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ปรับยอดเครดิตให้ ซึ่งใช้เวลาเพียงไม่ถึง 3 นาที ยอดเงินก็จะถูกปรับเข้าบัญชีเครดิตของท่าน

          6. สมาชิกแจ้งประเภทของเกมคาสิโนที่สนใจเข้าวางเดิมพัน หรือค่ายเกมที่ต้องการเล่น เช่น บาคาร่า รูเล็ต สล็อต แทงบอลออนไลน์ ยิงปลาออนไลน์ แทงหวย ไฮโล ฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งลิงค์ทางเข้า ชื่อผู้ใช้(Username) และรหัส(Password)ผ่านสำหรับใช้ล็อคอินเข้าเล่นในคาสิโนนั้นๆ