ขอแสดงความยินดีกับ user Zitkkc1xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 2,000 บาท  

 

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk09xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk13xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk22xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk21xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk22xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk21xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk31xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk49xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk07xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk01xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk57xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk59xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk66xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk67xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk67xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user Zitkkc1xxx  ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user Zitkkc1xxx  ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk26xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk27xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk41xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk44xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk46xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk07xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk09xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk09xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk09xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk88xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk89xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk90xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk90xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk07xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk07xxxผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user us69tbkk08xxxผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk08xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk09xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ลุ้นรับรางวัลทุกสัปดาห์กับกิจกรรม "สุ่มรายชื่อผู้โชคดีรับโบนัสพิเศษ" ยิ่งเติมมากยิ่งมีสิทธิ์มาก "ลุ้นรับรางวัลใหญ่ รถมอเตอร์ไซต์ pcx ทุกเดือน หรือ จนกว่าของจะหมด....

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลทุกท่าน BKK999THAILAND เทิร์นน้อย เล่นง่าย จ่ายไว จ่ายหนักกว่าใครๆ มั่นคง ปลอดภัย แน่นอน

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลทุกท่าน BKK999THAILAND เทิร์นน้อย เล่นง่าย จ่ายไว จ่ายหนักกว่าใครๆ มั่นคง ปลอดภัย แน่นอน

สูตรโกงบาคาร่า งบน้อยก็รวยได้

สูตรโกงบาคาร่า งบน้อยก็รวยได้

เกมไพ่บาคาร่ายอดนิยมที่มีสมาชิกมากมายเข้าเดิมพันเพื่อหวังสร้างผลกำไร แม้ว่าบาคาร่าจะมีวิธีการเล่นที่ง่ายมากๆ คือทายผล 2 ฝั่ง คือ ฝั่งเจ้ามือ และฝั่งผู้เล่น หรือจะเลือกทายผลเสมอก็สามารถทำได้ แต่ก็มีการคิดค้นสูตรลับ เทคนิคการเล่น หรือที่นิยมเรียกกันว่าสูตรโกงบาคาร่าออกมามากมาย ซึ่ง BKK999 ได้รวบรวมเคล็ดลับการโกงบาคาร่ามาไว้ให้คุณแล้ว

เทคนิคการโกงบาคาร่า

1.รอจังหวะแทง สูตรการเล่นที่คุณต้องใช้ความอดทนในการรอให้ออกเค้าไพ่ออกติดกัน ตัวอย่างลักษณะของเค้าไพ่แบบมังกรคือ ไพ่จะออกติดกัน 3 ครั้ง และสลับมาออกฝั่งตรงข้าม 1 ครั้ง ก่อนจะย้ายมาออกฝั่งเดิมติดๆ กัน ตัวอย่าง เช่น ออกผล BBB /PP/BBBB/PPP/B หากพบไพ่คุณสามารถดักแทงฝั่ง B หรือ แบงค์เกอร์ได้เลยเนื่องจากมีแนวโน้มว่าไพ่จะออกฝั่ง B มากกว่า 1 ครั้งแน่นอน

2.แทงไพ่ปิงปอง ไพ่แบบปิงปองหรือไพ่แบบสลับจะมีลักษณะคือ ออกผลฝั่งผู้เล่นและฝั่งเจ้ามือสลับกัน เช่น P/B/P/B/P/B หากออกในรูปแบบนี้ 6 ตาแล้ว ในตาที่ 7 ให้สมาชิกเลือกวางเดิมพันฝั่งตรงข้ามสลับไปตามเค้าไพ่จนกว่าจะเปลี่ยนได้เลย

3.แทงแบบทบเงิน เทคนิคนี้เป็นเทคนิคการเดินเงินรูปแบบหนึ่งที่จะสามารถสร้างผลกำไรให้นักเล่นบาคาร่าที่ใช้เทคนิคนี้เดิมพันได้ และสามารถตามทุนเดิมพันที่เสียไปคืนกลับมาได้ด้วย แต่ก็เป็นวิธีการเดิมพันที่มีความเสี่ยงสูงและให้ทุนเดิมพันสูงเช่นเดียวกัน ซึ่งหากจะใช้เทคนิคการเล่นแบบนี้แนะนำให้สมาชิกดูวงเงินสูงสุดสำหรับการเดิมพันในโต๊ะบาคาร่าที่คุณเล่นอยู่ เพื่อที่จะได้ทราบลิมิตของวงเงินในการวางเดิมพัน

4.รอเล่นตาที่ 30 ขึ้นไป การเลือกเข้าเล่นโต๊ะบาคาร่าที่เปิดไพ่มาแล้ว 30 ครั้งขึ้นไปจะช่วยให้คุณอ่านเค้าไพ่ได้ง่ายขึ้น และเค้าไพ่จะมีความเปลี่ยนแปลงน้อยสามารถคาดเดาได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น แต่หากเค้าไพ่ไปจนถึงปลายขอนแล้วก็ไม่ควรเล่นต่อ

5.เดิมพันไพ่มังกร หากสังเกตพบว่ามีไพ่ออกซ้ำกัน 5 ตาติดแล้วเราไม่แนะนำให้คุณเดิมพันสวนเค้าไพ่ เพราะเค้าไพ่แบบนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นเค้าไพ่แบบมังกร ซึ่งสมาชิกสามารถวางเดิมพันฝั่งเดิมต่อเนื่องไปจนกว่าจะเปลี่ยนฝั่ง

6.เดิมพันแบบแทงฝั่งเดียวตลอด วิธีการเดิมพันแบบนี้เหมาะสำหรับนักเล่นมือใหม่มากๆ เพราะง่ายแบบสุดๆ ซึ่งขอแนะนำให้เดิมพันฝั่งเดียวไปเรื่อยๆ โดยใช้การทบเงินเดิมพันไปด้วย แต่มีข้อยกเว้นว่าหากคุณวางเดิมพันเสียติดต่อกัน 3 ตาขึ้นก็ควรจะเปลี่ยนฝั่งเดิมพันไปเล่นตรงกันข้ามแทน

7.แทงทบเงินแบบขั้นบันได วิธีนี้เหมือนกับวิธีการแทงทบเงินเพิ่มขึ้นทีละเท่าตัว แต่เราแนะนำว่าให้สมาชิกกำหนดเป้าหมายของการทบไว้ก่อน เช่น 3 – 4 รอบ โดยวิธีการก็คือ 

     - หากเดิมพันแพ้ในตาที่ 1 

     - ตาที่ 2 ทบเงินขึ้น 1 เท่าของตาที่ 1 หากตาที่ 2 แพ้

     - ตาที่ 3 ทบเงินขึ้น 1 เท่าของตาที่ 2 หากตาที่ 3 แพ้ 

     - ตาที่ 4 วางเดิมพันด้วยจำนวนเงินเท่ากับตาที่ 1 ไม่ต้องทบเงิน