ขอแสดงความยินดีกับ user Zitkkc1xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 2,000 บาท  

 

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk09xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk13xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk22xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk21xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk22xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 1,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk21xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk31xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk49xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk07xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk01xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk57xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk59xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk66xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk67xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk67xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user Zitkkc1xxx  ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user Zitkkc1xxx  ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk26xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk27xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk41xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk44xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk46xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk07xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk09xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk09xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user zitkk09xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk88xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk89xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk90xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user ufzi22kk90xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 4 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk07xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk07xxxผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user us69tbkk08xxxผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk08xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ขอแสดงความยินดีกับ user s69tbkk09xxx ผู้โชคดีจากกิจกรรม "ทายผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีคประจำสัปดาห์ที่ 2 "  รับเงินรางวัล 100 บาท

 

ลุ้นรับรางวัลทุกสัปดาห์กับกิจกรรม "สุ่มรายชื่อผู้โชคดีรับโบนัสพิเศษ" ยิ่งเติมมากยิ่งมีสิทธิ์มาก "ลุ้นรับรางวัลใหญ่ รถมอเตอร์ไซต์ pcx ทุกเดือน หรือ จนกว่าของจะหมด....

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลทุกท่าน BKK999THAILAND เทิร์นน้อย เล่นง่าย จ่ายไว จ่ายหนักกว่าใครๆ มั่นคง ปลอดภัย แน่นอน

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลทุกท่าน BKK999THAILAND เทิร์นน้อย เล่นง่าย จ่ายไว จ่ายหนักกว่าใครๆ มั่นคง ปลอดภัย แน่นอน

ความรับผิดชอบในการเดิมพัน

1.

ความรับผิดชอบในการเดิมพัน

1.1

ในการยอมรับในกติกาและเงื่อนไข ท่านไม่สามารถยกเลิกในภายหลังได้ และเป็นตัวแทนและรับรอง และผูกพันนอกเหนือไปจากการสงวนหรือความจำกัด (ในกรณีที่อาจเกิดขึ้นได้) เช่นการแสดงให้เห็นหรือรับรองว่า:

●ก. ท่านมีอายุอย่างน้อย 18 ปี หรือมีอายุตามที่ศาลในประเทศของท่านอนุญาต ซึ่งมากกว่านี้;

●ข. มีสิทธิ์ในการเดิมพันอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่;

●ค. มีความสามารถทางความคิดที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำของท่านและถูกผูกพันตามกติกาและเงื่อนไขนี้

บริษัทมีสิทธิ์ที่จะทำให้การดำเนินการของผู้ทุพลภาพเป็นโมฆะ หากเกิดกรณีนี้ขึ้น

1.2

หากท่านต้องการวางเดิมพันกับบริษัท ท่านควรสังเกตุว่าอาจมีกฎหมายพิเศษในประเทศของท่าน หรือสถานที่ที่ท่านอยู่อาศัย หรือสถานที่อื่นใดที่กระทำการเดิมพันจากที่นั้น ซึ่งห้ามกระทำการเดิมพัน และ/หรือ ออนไลน์เกมมิ่ง(ร่วมมือกระทำการ “เดิมพัน”) หรือการเข้าสู่เว็บไซต์ ท่านไม่สามารถยกเลิกหรือไม่กระทำตามเงื่อนไข เป็นตัวแทนหรือรับรอง โดยปราศจากการสงวนหรือจำกัดกับบริษัท ท่านไม่สามารถเข้าสู่หรือลงทะเบียนกับเว็บไซต์ได้:

●ก. จากการตัดสินของศาลที่ห้ามเข้าสู่หรือใช้เว็บไซต์ในเหตุผลใดๆทั้งสิ้น;

●ข. จากการตัดสินของศาลที่ห้ามเดิมพัน;

●ค. หากท่านเป็นผู้อยู่อาศัยในรัฐที่ห้ามพลเมืองจากการเข้าร่วมเดิมพัน(ไม่เกี่ยวกับพื้นที่ที่อยู่ในขณะนั้น) และ;

●ง. ต้องห้ามผู้ที่อยู่ในประเทศดังต่อไปนี้ในการเดิมพันกับทางเว็บ: เขตการปกครอบพิเศษฮ่องกง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีน, สหรัฐอเมริกา และเขตการปกครองพิเศษของสหรัฐอเมริกา, อิสราเอล, ฝรั่งเศส, สเปน, สวิตเซอร์แลนด์, ไซปรัส, ตุรกี, ใต้หวัน, และ ฟิลิปปินส์ (โดยรวม " ประเทศที่ต้องห้าม " )

 

1.3 ท่านตกลง ยอมรับ ไม่เอากลับคืน และ อย่างไม่มีเงื่อนไข แสดงให้เห็นและรับรองโดยการสงวนหรือจำกัดต่อบริษัทโดย:

●ก. เป็นการรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการร่วมมือกับพื้นที่ที่สามารถนับไปปรับ ใช้ได้ หรือกฎหมายของชาติก่อนลงทะเบียนกับ และ/หรือวางเดิมพันกับบริษัท ท่านถูกสนับสนุนให้ค้นหาคำแนะนำทางกฎหมายที่ก่อนการลงทะเบียนและ/หรือเดิม พันกับบริษัทเพื่อยืนยันว่าเจตนาของท่านเพื่อทำกิจกรรมกับบริษัทที่ไม่ขัด แย่งต่อกฎหมายในทางใดทั้งสิ้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจของท่านในพื้นที่ที่สามารถนับไปปรับใช้ได้ หรือกฎหมายแห่งชาติ ท่านควรเป็นผู้กระการอิสระ ไม่กระทำความเสียหายต่อบริษัท หรือกระทำการอันใดที่สนับสนุนให้เกิดความแตกหักเสียหาย และ:

●ข. ท่านรับรู้และทราบว่าทางบริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย ซึ่งการกระทำใดอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนด ข้อควบคุม จากอำนาจการปกครองของพื้นที่นั้น ๆ ทางบริษัทไม่สามารถทำได้

1.4

โดยปราศจากเงื่อนไขในเหตุผลของ 1.2 และ 1.3 ทุกประการ ผู้ที่ถูกกฎหมาย หรือ(เช่นที่กล่าวมาแต่ไม่จำกัดถึง บริษัท หุ้นส่วน กลุ่มบริษัท และที่ปรากฎเป็นเอกลักษณ์ทางกฎหมายอื่นๆ) อยู่อาศัย/ที่อยู่เป็นหลักแหล่ง พื้นที่ทางกายภาพ หรือรวมกลุ่มกันอยู่ในเหตุการณ์ธุรกิจใดๆ หรือมีเป้าหมายทางการตลาด หรือข้อห้ามในอำนาจศาลจะไม่สามารถใช้ในบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย บริษัทในทุกทาง

ดังนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่อยู่ในเครือข่ายดังนี้:

●ก. ท่านไม่อยู่อาศัย/มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง พื้นที่ทางกายภาพ หรือรวมกันอยู่ใน กับธุรกิจใดๆในขณะนั้น หรือมีเป้าหมายทางการตลาดของ ข้อห้ามขากอำนาจการตัดสินของศาล; และ

●ข. ท่านจะไม่ทำการเดิมพันจากการห้ามปรามของอำนาจศาล

1.5

บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องหลักฐานหรือการบ่งบอกตัวตน อายุตามเงื่อนไขที่มีมาก่อนอนุญาตให้มีการลงทะเบียน เข้าสู่และเข้าร่วมในเว็บไซต์ และภายในระยะเวลาใดๆ หากยืนยันว่าไม่มีคุณสมบัติตามข้อตกลง บริษัทอาจจะยกเลิกบัญชีของท่าน และแยกออกจากการเข้าร่วม หากพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการใส่อายุ หรือหากบริษัทสงสัยว่าท่านมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ หรือทุพพลภาพทางกฎหมายจากการเข้าร่วม

ท่านเห็นด้วยว่าการใช้เว็บไซต์ เป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว และเข้าใจและเห็นด้วยโดยการใช้เว็บไซต์ และ/หรือบริการที่เสนอไว้ในที่นี้ ท่านอาจจะเสียเงินในการวางเดิมพัน และท่านยอมรับการรับผิดชอบสำหรับการสูญเสียทั้งหมด

ท่านเห็นด้วยว่าการใช้เว็บไซต์เป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว และเข้าใจและเห็นด้วยโดยการใช้เว็บไซต์ และ/หรือบริการที่เสนอไว้ในที่นี้ ท่านอาจจะเสียเงินในการวางเดิมพัน และท่านยอมรับการรับผิดชอบสำหรับการสูญเสียทั้งหมด

1.6

ท่านเห็นด้วยที่จะไม่ยกเลิกคืนและอย่างไม่มีเงื่อนไขในการใช้เวปไซต์และ จะไม่นำเว็บไซต์นี้ไปใช้ประโยชน์ในการเป็นตัวแทนนอก เสียจากว่าจะได้รับความยินยอมจากเว็บไซต์ก่อน และท่านไม่มีอำนาจที่จะนำเว็บไซต์ไปทำการตลาด ตีพิมพ์ หรือประโยชน์อื่นใด้ที่ไม่ได้รับ ความยินยอมจากทางเว็บไซต์ก่อน

1.7

ท่านรับประกันว่า จะไม่พยายาม ลักลอบหรือเข้าระบบ จู่โจม หรือทำการอย่างอื่นที่ต่อตัวเว็บ ไซต์ เช่น ทำการดัด แปลงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเว็บ ไซต์ หรือคัดลอก ส่งผ่านข้อมูลของเว็บไซต์ไปให้บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ส่วน ตน หรือเปิดเผยข้อมูลบัญชีให้กับบุคคลที่สาม หรือ ถือว่าเป็นการคดโกง การหลอกลวง และมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ ไม่ทำ ตามกติกาและเงื่อนไข ถือว่าทำผิดต่อทางเว็บไซต์ ซึ่งถ้าบริษัทได้ตรวจสอบบัญชีด้งกล่าวแล้ว หากมีเหตุที่ทำให้ต้อง สงสัยว่าท่านทำผิดตามกติกาดังกล่าว บริษัทมีสิทธิ์ที่จะทำการปิดบัญชีของท่านและริบเงินในบัญชี

1.8

ท่านจะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบทันที หากมีการผิดพลาดในเรื่องของระบบการคิดเงินทำให้มีการปรับยอดเงินที่ผิดไป จากที่ควรจะเป็น ซึ่งทำให้บัญชีของท่านไม่ตรงตามความเป็นจริง

1.9

ท่านจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามเข้ามาใช้บริการของบริษัท หรือเข้าระบบหรือเข้ามาทำการเดิมพันในเว็บไซต์โดย ที่ไม่ได้ทำการสมัครเข้ามาตามเงื่อนไขบริษัท

1.10

ท่านจะต้องส่งรายงานถึงการเดิมพันที่ได้เงินทุกรายการให้ทางผู้ที่มี อำนาจในประเทศนั้นทราบทันที ถ้าท่านอยู่ใน ประเทศที่มีกฎหมายเรื่องการหักภาษี และบริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้าลูกค้าไม่ปฎิบัติตาม ข้อ กฎหมายของประเทศนั้นๆ

1.11

ท่านยอมรับที่จะรักษาผลประโยชน์ให้กับเว็บไซต์ ไม่ทำความเสียหายให้กับบริษัท และไม่เปิดเผยข้อมูลให้บุคคล อื่นเช่น พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาผู้แนะนำ ตัวแทน หรือคณะบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวลูกค้าเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ ซึ่งเป็น เหตุให้เกิดปัญหาการทำผิดกติกาดังที่กล่าวไว้ข้างต้น